velikost textu

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku
Název v angličtině:
Liability for Damage Caused by a Defective Product
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D.
Vedoucí:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Id práce:
9655
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
4. 4. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Mgr. Petr Šťovíček, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 76 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB