velikost textu

Libeň Bohumila Hrabala

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Libeň Bohumila Hrabala
Název v angličtině:
Bohumil Hrabal's Libeň
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Veronika Zavadilová
Vedoucí:
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Oponent:
Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D.
Id práce:
96505
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (M7504)
Obor studia:
učitelství VVP pro ZŠ a SŠ český jazyk - základy společenských věd (CJ-SV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
16. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Praha, Libeň, Bohumil Hrabal, literatura, historie, regionalistika
Klíčová slova v angličtině:
Prague, Libeň, Bohumil Hrabal, literatura, history, regional aspect
Abstrakt:
Ve své diplomové práci jsem se zabývala částí Prahy 8 - Libní, a to v kontextu života a díla spisovatele Bohumila Hrabala. Pokusila jsem se ukázat Libeň takovou, jaká byla ve dvacátém století, tedy v době, kdy v ní slavný spisovatel žil. Nejprve jsem se věnovala životu Bohumila Hrabala a Libni v jeho díle, následně jsem nastínila její historii. V hlavní části jsem se snažila ukázat konkrétní místa Libně, na která se Bohumil Hrabal za svého života sám vydával a která měl rád. Jednalo se především o okolí Libeňského zámku, rozmanité libeňské kopce a výhledy, okolí řeky Vltavy, potoka Rokytky a v neposlední řadě o prostředí libeňských hospod. Jako celek práce ukazuje atmosféru Libně minulého století zejména v souvislosti s Hrabalovou trilogií Svatby v domě.
Abstract v angličtině:
In my diploma thesis, I looked at part of Prague 8 - Libeň, in the kontext of the life and work of writer Bohumil Hrabal. I tried to show Libeň in the twentieth century, when the famous writer lived there. At first I made efforts to describe Bohumil Hrabal's life and Libeň, how we can find it in his books. Than I outlined the history of Libeň. In the main part I tried to show real locations in Libeň, which Bohumil Hrabal visited and he liked them. It was mainly Libeň castle, a lot of views of hills in Libeň, the vicinity of Vltava river and Rokytka brook and atmosphere of pubs in Libeň. The diploma thesis shows Libeň in last century especially in the kontext of Hrabal's trialogy Weddings in the house.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Veronika Zavadilová 3.01 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Veronika Zavadilová 2.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Veronika Zavadilová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Veronika Zavadilová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. 56 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. 58 kB