velikost textu

Risk analysis methods of natural catastrophic processes in high mountain areas

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Risk analysis methods of natural catastrophic processes in high mountain areas
Název v češtině:
Metody rizikové analýzy přírodních katastrofických procesů ve velehorách
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Falátková
Vedoucí:
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
Oponent:
RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D.
Id práce:
96460
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
riziková analýza, přírodní rizika, průvalová jezera, kamenné proudy, bahenní proudy
Klíčová slova v angličtině:
risk analysis, natural hazards, outburst lakes, debris flows, mud flows
Abstrakt:
Glaciální rizika jako jsou laviny, kamenné a suťové proudy, výron vody z ledovce nebo povodeň z průvalového jezera ohrožují životy lidí i jejich obživu a majetek. Mohou se vyvinout do neočekávaných rozměrů a zasáhnout i vzdálená rozsáhlá území. Pro tyto regiony je nutné vypracovat rizikové analýzy, aby se zabránilo ztrátě života a škodě na majetku. Existují různé metody získávání informací o stabilitě svahu, vnitřním složení morénové hráze nebo dostupnosti uvolněné sutě. Lze je rozdělit na ty používané během terénního průzkumu a metody dálkového snímání. Na základě zpracovaných dat je vytvořena riziková analýza, z které případně vyplývá nutnost provést zmírňující opatření.
Abstract v angličtině:
Glacial hazards such as ice or rock avalanches, debris flows, jökulhlaups or glacial lake outburst floods threaten lives and livelihoods of people. They may grow to unexpected magnitude, travel very long distances and afflict vast areas. To prevent loss of life and human installation damage, risk analyses need to be assessed for hazardous regions. There are various methods to gain information on slope stability, geology of moraine dam or loose debris availability. They can be divided into those used during terrain on-site research and methods of remote sensing. Based on processed data a risk analysis is created and mitigation measures are carried out if necessary.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Falátková 1.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Falátková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Falátková 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 26 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zbyněk Engel, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 81 kB