velikost textu

Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sňatky rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992-2008
Název v angličtině:
Marriages of divorced in South Bohemian Region, 1992-2008
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Adéla Šípková
Vedoucí:
doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.
Oponent:
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Id práce:
96262
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (B1303)
Obor studia:
Demografie se sociální geografií (DG)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jižní Čechy, nevěsta, sňatky, ženich
Klíčová slova v angličtině:
South Bohemia, bride, marriage, groom
Abstrakt:
Práce je zaměřena na rozbor skladby sňatků oboustranně rozvedených snoubenců v Jihočeském kraji v letech 1992–2008. V práci je analyzována věková skladba snoubenců, jejich vzdělání, doba uplynulá od zániku předchozího manželství a regionální původ. Získané výsledky jsou porovnávány s celostátními daty. Účelem je také zjištění, zda se sňatečnost rozvedených v Jižních Čechách odlišuje nebo naopak neodlišuje od celostátních trendů.
Abstract v angličtině:
This work is focused on the analysis of marriage patterns of reciprocally divorced spouses in the South Bohemian Region in the years 1992–2008. The work analyzes the age structure of bride and groom, their education, time elapsed from breakdown of previous marriage and regional origin. The results obtained are compared with national data, namely to determine whether the marriages of divorced individuals in South Bohemia differ from national trends.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Šípková 2.55 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Šípková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Šípková 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 162 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 81 kB