velikost textu

Právní úprava ochrany zvířat proti týrání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní úprava ochrany zvířat proti týrání
Název v angličtině:
Legal regulation of protection of animals against cruelty
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jana Spurná
Vedoucí:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponent:
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
9626
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
9. 1. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jana Spurná 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jana Spurná 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jana Spurná 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 51 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 13 kB