velikost textu

Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních projevů (maligní melanomy vs. melanocytové névy)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Digitální dermatoskopické vyšetření u pigmentových kožních projevů (maligní melanomy vs. melanocytové névy)
Název v angličtině:
Digital dermatoscopy in the management of pigmented skin lesions (malignant melanomas vs. melanotic nevi)
Typ:
Disertační práce
Autor:
doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D.
Školitel:
Prof.MUDr. Vladimír Resl, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA
doc. MUDr. Lumír Pock, CSc.
Id práce:
96258
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Dermatovenerologická klinika (14-370)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Dermatovenerologie (51149)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
24. 8. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Autor se v práci zabývá využitím digitální dermatoskopie při vyšetřování pigmentových projevů na kůži se zaměřením na diferenciální diagnostiku melanocytových névů a maligního melanomu. Cílem této doktorské dizertační práce je srovnání dermatoskopických nálezů u maligních melanomů a benigních melanocytových névů se zaměřením na obtížné případy z pohledu diferenciální diagnostiky. Úkolem bylo shromáždit dostatečně rozsáhlý a reprezentativní vzorek těchto afekcí, vyšetřit je klinicky a dermatoskopicky, v případě indikace chirurgicky odstranit a histologicky vyšetřit. U souboru časných forem melanomu a atypických melanocytových névů se autor s kolektivem pokusili o porovnání celé řady sledovaných parametrů s využitím klasických postupů dermatoskopie i digitální automatické analýzy. Rozdíly statisticky zhodnotili a vyjádřili se k jejich eventuálnímu významu pro diferenciální diagnostiku pigmentových kožních projevů v praxi.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 1.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 7 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce doc. MUDr. Tomáš Fikrle, Ph.D. 316 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Vladimír Resl, CSc. 532 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA 820 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Lumír Pock, CSc. 3.24 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 459 kB