velikost textu

Clinical evaluation of facet materials in fixed prosthodontics

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Clinical evaluation of facet materials in fixed prosthodontics
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Abdollah Boldaji
Školitel:
MUDr. Eduard Cimbura, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA
prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc.
Id práce:
96256
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika stomatologická (14-470)
Program studia:
Stomatologie (P5104)
Obor studia:
Stomatologie (51179)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
26. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
zubní fasety - materiál
Klíčová slova v angličtině:
dental facet materials
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Abdollah Boldaji 2.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Abdollah Boldaji 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Abdollah Boldaji 36 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Abdollah Boldaji 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího MUDr. Eduard Cimbura, CSc. 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc., MBA 529 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Miroslav Eber, CSc. 646 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 170 kB