velikost textu

Colorectal carcinoma and markers of biological activity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Colorectal carcinoma and markers of biological activity
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Ludmila Lipská
Školitel:
Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Oponenti:
Prof.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
prof. Arie van Dalen, M.D. Ph.D.
Id práce:
96238
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
II.interní klinika (14-320)
Program studia:
Všeobecné lékařství (P5103)
Obor studia:
Vnitřní nemoci (51059)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
2. 6. 2006
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
colorectal cancer
Klíčová slova v angličtině:
kolorektální karcinom
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Ludmila Lipská 22.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Ludmila Lipská 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Ludmila Lipská 20 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Ludmila Lipská 159 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof.MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. 311 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof.MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. 938 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. Arie van Dalen, M.D. Ph.D. 1.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 691 kB