text size

Chirurgická léčba nestabilních zlomenin sterna a žeber

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Chirurgická léčba nestabilních zlomenin sterna a žeber
Titile (in english):
THE SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE FRACTURES OF STERNUM AND RIBS
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
Supervisor:
Prof.MUDr. Jindřich Šebor, CSc.
Opponents:
Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.
doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.
Thesis Id:
96226
Faculty:
Faculty of Medicine in Pilsen (LFP)
Department:
Klinika chirurgická (14-400)
Study programm:
Surgery (P5116)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
06/06/2007
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
chirurgie, žebra-fraktury
Keywords:
surgery, ribs-fractures
Abstract (in czech):
Autor se ve své praci zabývá poraněními hrudníku, která patří k nejvíce frekventovanýmh zraněním. 70 procent poranění hrudníku je spojeno s poraněním jiných orgánů . Relevance poranění hrudníku se zvyšuje s věkem . Prognóza polytraumatizovaných pacientů s poraněním hrudníku se zhoršuje v kombinaci s kraniocerebrálním poraněním. 50 procent úmrtí v důsledku úrazů je spojena s traumatem hrudníku .Traumata hrudníku jsou nejčastěji tupá. Otevřená zranění jsou těžší. Hlavním důvodem tupých poranění hrudníku jsou dopravní nehody silniční. 80 procent z otevřených poranění jsou způsobeny střelnou zbraní nebo bodnutím. Zlomeniny žeber patří mezi nejčastější typy zlomenin a současně k většině typů poranění hrudníku. Mnohočetné zlomeniny žeber jsou vážné. Z 10 až 20 procent zlomenin maji pacienti projevy tzv. paradoxního dýchání. Konzervativní a operativní typy léčby se používají pro stabilizaci hrudní stěny . Názory na použití této léčby nejsou jednotné. Umělé plicní ventilace s nízkým PEEP se používá při konzervativní léčbě. Operativní léčba využívá externí nebo interní fixaci nestabilních fragmentů hrudní stěny.  
Abstract:
The injury of chest belongs to most frequented injuries. As far as 70 per cent of injuries of thorax is connected with injury of other organs. The relevance of injury of chest increases with age. The prognosis of polytraumatized patients with injury of thorax is aggravated in combination with craniocerebral injury. 50 per cent of death caused by injuries is connected with trauma of chest. The trauma of thorax are most frequently blunt. The open injuries are heavier. The main reason of blunt injuries of chest are road traffic accidents. 80 per cent of open injuries are created by shooting weapons or by stabbing. The fractures of ribs belong to most frequent types of fractures and simultaneously to the most types of injuries of thorax. The multiple fractures of ribs are serious. From 10 to 20 per cent of fractures of ribs have the manifestation of paradox breathing. The unstable fractures of ribs are classified after Pate and Eschapasse-Gailard. The conservative and operative types of treatment are used for stabilization of chest wall. The opinion on usage of this treatment are not unified. The artificial lung ventilation with low PEEP is used during conservative treatment. Operative treatment utilizes the external or internal fixation of unstable fragments of chest wall. At the Department of Surgery, University Hospital Pilsen there
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 2.49 MB
Download Abstract in czech MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 59 kB
Download Abstract in english MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 8 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 473 kB
Download Supervisor's review Prof.MUDr. Jindřich Šebor, CSc. 379 kB
Download Opponent's review Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. 2.12 MB
Download Opponent's review doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc. 1.29 MB