velikost textu

Porod a pánevní dno

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Porod a pánevní dno
Název v angličtině:
Delivery and the Pelvic Floor
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D.
Školitel:
Doc.MUDr. Zdeněk Rokyta, Csc.
Oponenti:
Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.
prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.
Id práce:
96074
Fakulta:
Lékařská fakulta v Plzni (LFP)
Pracoviště:
Klinika gynekologicko - porodnická (14-480)
Program studia:
Gynekologie a porodnictví (P5114)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 5. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Prokázali jsme, že Anální inkontinence se v menším stupni může vyskytovat i před prvním porodem. Anální inkontinence po porodu není neobvyklý symptom ani v české populaci. Fekální inkontinence je v české populaci po porodu výjimečná. Úroveň diagnostiky stupně porodního poranění perinea je nedostatečná. Počet klinicky rozeznaných poranění análního sfinkteru je jen zlomek skutečných poranění. Při dostatečné znalosti anatomie perinea je možno tuto diagnostiku zlepšit. Rizikovým faktorem ruptury perinea 3. a 4. stupně při porodu jsou: forceps, délka druhé doby porodní, raménková dystokie a spolupráce rodičky při porodu. Ve finální fázi porodu je důležitá vzájemná spolupráce mezi rodičkou a porodníkem. Neexistuje mezinárodní konsenzuální definice mediolaterální episiotomie, která by byla jednotně používána. Provedení mediolaterální episiotomie se interindividuálně výrazně liší. Studie, které poukazují na tento fakt, jsou však často chybně metodologicky navržené. Úhel 40 navržený jako dolní hranice mediolaterální definice se zdá být příliš malý. Výsledky overlapping sfinkteroplastiky společně s výběrem šicího materiálu a provedení operace v celkové či svodné anestézii jsou v kontextu anální inkontinence v horizontu 6-9 měsíců lepší než klasická end-to-end metoda.
Abstract v angličtině:
Vaginal Birth in Primiparas and Anal Incontinence Objective: An investigation of incidence and degree of anal incontinence after vaginal delivery among primiparas and characterizing of the risk factors Design: Prospective observational study Setting: Department of Gynaecology and Obstetrics, Charles University and Faculty Hospital Pilsen, the Czech Republic Methods: 346 primiparas after consecutive vaginal delivery between 2000 and 2001 were included. All delivered in lithotomy position. Questionnaires were sent few days after delivery and then 2 and 6-9 months later. Analysis of returned questionnaires. 28 obstetric parameteres assessed. Results: 46.5% women responded. 23 women registered leakage of flatus before delivery. Two months postpartum 1 (0.6%) patient reported fecal incontinence and 22 (14.3%) flatus incontinence de novo or impaired already present incontinence. 6-9 months after delivery the same patient (0.6%) reported fecal incontinence and 16 women (10.4%) incontinence of flatus. 10 of them felt impaired quality of life. Anal incontinence gradually improved during the time (in 76%). Risk factors of developing (worsening) of anal incontinence were antenatal anal incontinence (in two months period) and women weight (or BMI) meassured at 6-9 months after birth. None of nine patients after forceps delivery (Breus traction forceps) which responded reported signs of anal incontinence. Neither the range of episiotomy nor the length of perineum had any relation to the development of anal incontinence. However episiotomy has been shown to be a protective factor of 3rd degree tear in primiparas (RR 0.24). Third degree tear was diagnosed in seven cases (2%), 3 out of 6 women reported anal incontinence postpartum. Summary: This study shows relatively frequent development of flatus incontinence after vaginal delivery in primiparas. These symptoms usually improve within the time. Only minimum of women after vaginal delivery suffers of fecal incontinence. 42% of women with anal incontinence feel impaired quality of life. At the first postpartum check every woman should be asked, whether she has any symptoms of anal or urine incontinence or impaired sexual health. If pozitive answer, woman should get an information where to find a help.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 2.51 MB
Stáhnout Příloha k práci MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 586 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 12 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Vladimír Kališ, Ph.D. 934 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc.MUDr. Zdeněk Rokyta, Csc. 921 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. MUDr. Alois Martan, DrSc. 2.71 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc. 3.09 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 71 kB