velikost textu

Životní styl zdravotních sester

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Životní styl zdravotních sester
Název v angličtině:
Lifestyle of nurses
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ivana Šenková
Vedoucí:
MUDr. Lubomír Hadaš, Ph.D.
Oponenti:
MUDr. David Skorunka, Ph.D.
Mgr. Iva Machalová
Id práce:
95910
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
ANOTACE Autor: Ivana Šenková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Životní styl zdravotních sester Vedoucí práce: MUDr. Hadaš Lubomír, Ph.D. Počet stran: 100 Počet příloh: 12 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: Výživa, sport, stres, spánek, kouření, syndrom vyhoření Bakalářská práce je zaměřena na problematiku životního stylu zdravotních sester. Teoretická část práce poukazuje na faktory ovlivňující styl života. Hlavními tématy jsou výživa, kouření, pohybová aktivita, stres a relaxace. Těžiště práce tvoří kvantitativní výzkum, zpracovaný statistickými metodami, týkající se rozdílu tří skupin (sestry svobodné a vdané, sestry pracující na JIP a na standardním oddělení, sestry s praxí do 5. let, s praxí 5–10 let a nad 20 let), které jsou porovnávány po blocích z dotazníku. Zkoumaný vzorek tvoří pouze ženy, které pracují na směny na JIP nebo standardním oddělení.
Abstract v angličtině:
This Bachelor thessis is focused on lifestyle issues of nurses. The Theoretical part of this work mentions factors that influence lifestyle. The Main Topics are nutrition, smoking, physical activity, stress and relaxation. Focus of the work consists of a quantitative research, are treated by statistical methods and relate to the difference of three groups ( nurses single and married, nurses working in ICU and on a standard ward, nurses to practice within 5 years, with experience 5 - 10 years, more than 20 years) that are compared block by block from the questionnaire. The sample consists of only women who work in shifts in the ICU or on a standard ward.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ivana Šenková 1.89 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ivana Šenková 15 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ivana Šenková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. David Skorunka, Ph.D. 38 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Iva Machalová 67 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 141 kB