velikost textu

Stav informovanosti pacientů o právech pacientů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Stav informovanosti pacientů o právech pacientů
Název v angličtině:
Status of patient information on patients´ rights
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Katarína Ružinová, DiS.
Vedoucí:
doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc.
Oponenti:
Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D.
Mgr. Michaela Votroubková
Id práce:
95908
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav sociálního lékařství (15-190)
Program studia:
Ošetřovatelství (B5341)
Obor studia:
Všeobecná sestra (VSESES)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 11. 2010
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace Autor: Katarína Ružinová Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Stav informovanosti pacientů o Právech pacientů Vedoucí práce: doc. PhDr. Jana Kutnohorská, CSc. Počet stran: 73 Počet příloh: 7 Rok obhajoby: 2010 Klíčová slova: historie práv pacientů, práva pacientů, lidská práva, informovanost pacientů, informovaný souhlas, důvěrnost informací Hlavním tématem bakalářské práce jsou práva pacientů a stav jejich informovanosti o svých právech. Bakalářská práce má 4 kapitoly. Kapitoly 3, 4 se člení na více úrovní. V empirické části práce je zpracovaný a vyhodnocený výzkum, jehož cílem bylo zjistit vědomosti pacientů o svých právech a zjistit v jaké míře jsou respektována ze strany zdravotnických pracovníků. Výzkum je vyhodnocený v 25 tabulkách a 25 grafech. V závěru empirické části autorka uvádí diskuzi k výsledkům výzkumu. Součástí bakalářské práce jsou i přílohy, obsahují dokumenty, které se vážou k danému tématu. V teoretické části jsou uvedena konkrétní práva pacientů, jako i historie práv pacientů.
Abstract v angličtině:
The main topic of bachelor´s thesis is the patients rights and status of patient infor-mation on patients´ rights. This project is divided to a four chapters. The chapters 3, 4 are divided to more levels. In the empiric part is worked and evaluated research. Its aim is to find out the patients´ knowledge about their rights and find out how they are res-pected by the health service workers. The results of research are evaluated in well ar-ranged tables and graphs. The author mentions the discussion about the research results in the final part of project. The enclosure, which is the part of this project, contains the documents, which are very close to the main topic. In the theoretic part were the docu-ments referring to the patients’ rights and history of the rights´ patients.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Katarína Ružinová, DiS. 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Katarína Ružinová, DiS. 37 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Katarína Ružinová, DiS. 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího 163 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D. 146 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Votroubková 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 145 kB