velikost textu

Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ochrana mořské biodiverzity v mezinárodním právu
Název v angličtině:
Protection of marine biodiversity in international law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc.
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
Id práce:
9590
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 10.64 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 1.43 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc. 893 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Jan Ondřej, DSc. 753 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 688 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 298 kB