velikost textu

Ekonomická výkonnost EU a USA: komparativní analýza

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekonomická výkonnost EU a USA: komparativní analýza
Název v angličtině:
Economic Performance of the EU and the USA: Comparative Analysis
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Lukáš Marek
Vedoucí:
Prof. Ing. Luděk Urban, CSc.
Oponent:
doc. Michel Perottino, Ph.D.
Id práce:
95884
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Diplomová práce „Výkonnost ekonomiky EU ve vztahu k USA“ pojednává o zaostávání ekonomické výkonnosti Evropské unie za Spojenými státy. Práce vychází z přesvědčení, že zaostávání evropské ekonomiky za USA od počátku 70. let má strukturální charakter. Analytická část práce se věnuje dvěma oblastem, které mají pro hospodářskou výkonnost evropských států velký význam. První z nich je oblast hospodářské soutěže na vnitřním trhu. Jedná se o problematiku, jež přímo souvisí s procesem evropské ekonomické integrace. Analýza ukazuje, že pro růst produktivity firem v odvětví je nanejvýš důležité, zda může potenciální konkurence snadno vstupovat a opouštět jednotlivé trhy. Druhou zkoumanou oblastí je výzkum a vývoj. Současné teorie endogenního růstu považují technologický pokrok za faktor, jenž je nezbytným předpokladem pro zvyšování výkonu každé ekonomiky. Vnitřní trh EU by se proto měl stát místem, které bude podniky stimulovat k investicím do „R&D“ a stane se tak příhodným pro vznik hodnotných inovací. Analýza však také ukázala, že zaostávání výkonnosti EU za USA nespočívá pouze v sektorech náročných na „R&D“ jako biotechnologie a ICT, ale také v sektoru služeb. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Diploma thesis „Economic performance of the EU vis-à-vis the USA” deals with the issue of EU economic underperformance vis-à-vis the US economic efficiency. This negative trend can be observed since the early 70’s. The analysis is based on the assumption that the economic gab between both economies rests on structural grounds. This paper focuses on two areas, which are important for economic growth in the EU. Firstly, it is the economic competition in the Common market. This theme is directly related to the process of European economic integration. The analysis indicates that good market accessibility for competitors stimulates productivity growth in the respective industry. However, firms in the Common market have to face higher barriers to entry and exit than their counterparts in the US. The second field of study deals with research and development in the member states. Present endogenous growth theories assume that technological progress is a crucial factor of long-term economic growth. European Common market should therefore create conditions favourable to business funded R&D so that more and better innovations can be introduced in Europe. However, the analysis indicates that the economic gab between the EU and the US takes place not just due to underdeveloped ICT and biotechnology sector. A great deal of blame rests on European service sector lower innovation capacity as well. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Marek 25.17 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Marek 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Marek 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Michel Perottino, Ph.D. 1.29 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 5.96 MB