velikost textu

Zdeňka Šemberová a její život v kontextu českého ženského hnutí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zdeňka Šemberová a její život v kontextu českého ženského hnutí
Název v angličtině:
Zdeňka Šemberová and her life in the context of Czech women´s movement
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Iveta Jeřábková
Vedoucí:
PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.
Id práce:
95878
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Program studia:
Učitelství pro střední školy (N7504)
Obor studia:
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy český jazyk - dějepis (N ČJ-D)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
české ženské hnutí, ženské vzdělávání, ženská práce, Zdeňka Šemberová, Vysoké Mýto, 19. století
Klíčová slova v angličtině:
Czech women´s movement, women´s education, women´s work, Zdeňka Šemberová, Vysoké Mýto, 19th century
Abstrakt:
ABSTRAKT Cílem diplomové práce je představit osobnost Zdeňky Šemberové, která žila v letech 1841 – 1912, v kontextu českého ženského hnutí. První část práce je věnována vývoji ženského hnutí. Zmíněny jsou důležité historické mezníky, které s tímto hnutím úzce souvisí. Druhá část práce je věnována životu Zdeňky Šemberové, jejím rodinným problémům, ale také jejímu subjektivnímu pohledu na společnost. Čerpáno bylo z jejího osobního deníku a korespondence. Práce popisuje srovnávání života Zdeňky Šemberové s jednotlivými etapami českého ženského hnutí a její kontakty s výraznými osobnostmi tohoto hnutí.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The aim of this thesis is itroduce to personality of Zdeňka Šemberová which live in years 1841 – 1912 in the context of Czech women´s movement. In the first part of thesis is devoted to the development of the women´s movement in Bohemia and to the important historical milestones that relate to this movement. The second part is devoted life of Zdeňka Šemberová, her family problems and her subjective view of the company. It was drawn from her personal diary and correspondence. This thesis describes the comparison of life Zdeňky Šemberova with the various stages of Czech women's movement and her contacts with prominent figures of this movement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Iveta Jeřábková 1.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Iveta Jeřábková 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Iveta Jeřábková 44 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 37 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 26 kB