velikost textu

Do they really Matter? Impact of NGOs on European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Do they really Matter? Impact of NGOs on European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)
Název v češtině:
Vliv neziskových organizací na Evropský instrument pro demokracii a lidská práva (EIDHR)
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Anna Kárníková
Vedoucí:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Oponent:
Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD.
Id práce:
95877
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Tato magisterská práce zkoumá faktory, které určují schopnost neziskových organizací ovlivnit podobu Evropského instrumentu pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Jako případovou studii autorka zvolila období mezi lety 2006 a 2007, kdy byl tento instrument reformován v rámci obecné reformy instrumentů vnější akce EU. Prostředky EIDHR jsou primárně určeny neziskovým organizacím a jsou tak pro neziskové organizace pracující v této oblasti důležitým zdrojem příjmu. Neziskové organizace jako hlavní příjemci hrají důležitou roli v strategickém utváření instrumentu a jeho programování. Tato práce zkoumá jejich lobbingové strategie a zároveň - 3 - Diplomová práce Do They Really Matter? Impact of NGOs on EIDHR institucionální rámec, ve kterém se pohybují. Práce vychází z několika teoretických základů, od teorie lobbingu, přes koncept struktur politických příležitostí (political opportunity structures) po nový institucionalismus. Práce využívá metody rozboru procesu a analyzuje kauzální mechanismy spojující zájmy neziskových organizací a změny v programových dokumentech instrumentu. Hypotézy jsou testovány na třech oblastech instrumentu: podpoře ochráncům lidských práv, podpoře demokracie skrze politické aktéry a prevenci konfliktů. Keywords Human rights, democracy promotion, lobbying, NGOs, EU external relations
Abstract v angličtině:
Abstrakt This master thesis analyses factors determining success of civil society organisations lobbying for the European Instrument for Democracy and Human Rights. The research focuses on the reform of the instrument between 2006 and 2007 which took place within the overall reform of EU’s external action instruments. The EIDHR is delivered mainly through civil society and is thus an important source of funding for civil society organisations. Additionally, due to the central position of NGOs in the instrument’s delivery, their input is crucial for ensuring strategic quality of the instrument. In order to exert influence, the organisations have to penetrate the complex decision-making system. This thesis scrutinises their strategies as well as analyses the institutional framework and its impact on the civil society organisations. The research builds on several complementary theoretical approaches including theory of lobbying, political opportunity structures or new institutionalism. Using the process-tracing method, this thesis analyses causal mechanisms linking interests of civil society groups and changes in the EIDHR programming documents. In order to test the hypotheses it looks into three sub-cases studies focusing on three different areas of EIDHR: democracy promotion, peacebuilding and human rights defenders.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Anna Kárníková 785 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Anna Kárníková 24 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Anna Kárníková 21 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 7.02 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc., PhDr., JUDr. Ivo Šlosarčík, LL.M., PhD. 4.45 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 6.38 MB