velikost textu

Irská neutralita během druhé světové války

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Irská neutralita během druhé světové války
Název v angličtině:
Irish neutrality during the Second World War
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kathleen Brenda Geaney
Vedoucí:
Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Oponent:
PhDr. Jiří Rak
Id práce:
95875
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra evropských studií (23-KZS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Západoevropská studia (ZES)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
18. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Druhá světová válka znamená zlom v dějinách každého státu. Irsko, respektive dvacet šest hrabství se statusem dominia, praktikovalo mezi roky 1939 až 1945 politiku neutrality, ta je objektem našeho zkoumání. Během válečných let a po jejich skončení se vypěstovalo několik mýtů o neutralitě Irska, ať již ten, že Irové v průběhu války stranili nacistickému Německu, nebo ten, že dobrovolně a aktivně pomáhali Velké Británii v jejím válečném úsilí. Cílem této rigorózní práce je zjistit, jaká byla neutralita Irska v letech druhé světové války doopravdy. Z toho důvodu jsou analyzovány jak vnější, tak i vnitřní podmínky irského státu, které mohly podobu zvolené politiky ovlivnit, ne-li dokonce předurčit. Zároveň není opomenuta role jednotlivce, v našem případě tedy Eamona de Valéry, v celém procesu. Klíčová slova: Irsko, Velká Británie, Německo, Spojené státy, neutralita, národní zájem, jednotlivec
Abstract v angličtině:
Abstract The Second World War is a watershed in modern history from which no state was immune. Ireland, or, if so wished the twenty-six counties with its British dominion status, pursued a policy of neutrality throughout the conflict. It is this policy of neutrality, and its Irish interpretation, that we have chosen as the object of our analysis. During the war years and after, various myths concerning the Irish policy of neutrality came into being, One such myth, for instance, is that Ireland was pro-German; another that Ireland deliberately and actively helped Great Britain. The aim of this doctoral thesis is to uncover what Irish neutrality meant in reality. For this reason, the prevailing conditions, both external and internal are examined, inasmuch as such conditions not only influenced the form Irish neutrality took but even predetermined its existence. At the same time, the role of the individual in the whole process, in our case pre-eminently that of Eamon de Valéra, is not overlooked. Key words: Ireland, Great Britain, Germany, the United States, neutrality, national interest, individual
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kathleen Brenda Geaney 1.38 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kathleen Brenda Geaney 21 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kathleen Brenda Geaney 20 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 6.9 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Rak 6.81 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. 6.35 MB