velikost textu

Penále jako důsledek daňové kontroly

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Penále jako důsledek daňové kontroly
Název v angličtině:
Monetary penalty as a result of tax control
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Hana Marková, CSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc.
JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
Id práce:
9585
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
21. 10. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 4.78 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 190 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Ondřej Trubač, LL.M., Ph.D. 206 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Hana Marková, CSc. 444 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Marie Karfíková, CSc. 472 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. 704 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB