velikost textu

Otevřená a skrytá předpojatost na stránkách českých deníků a týdeníků během televizní krize v ČT : kvantitativní a kvalitativní výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Otevřená a skrytá předpojatost na stránkách českých deníků a týdeníků během televizní krize v ČT : kvantitativní a kvalitativní výzkum
Název v angličtině:
Open and hidden bias on the pages of Czech daily newspapaers and weekly magazines during the Czech TV crisis : quantitative and qualitative research
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Jakub Salát
Vedoucí:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D.
Id práce:
95827
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce přináší pohled na transpozici tzv. televizní krize v ČT na stránky českých deníků a týdeníků. Úvodní teoretická část popisuje genezi televizní krize, následuje uvedení do problematiky předpojatosti (bias). V praktické části práce stanovuje pomocí kvantitativní a kvalitativní analýzy tehdejších tištěných médií rozvrstvení mediální krajiny na ta média, která otevřeně stranila buďto vzbouřencům, nebo novému vedení ČT. Tradiční rozvrstvení českých médií na pravolevé politické spektrum se až na výjimky (Haló noviny) na analýze tištěných médií nepotvrdilo a pokud byly nějaké politické strany favorizovány, jednalo se spíše o favorizování politických stran, které podporovaly vzbouřené redaktory. Tím pádem kupříkladu sociální demokracie měla největší četnost promluv a často i váhu, a to i v denících typu HN, LN a MFD, které tradičně tíhnou k pravici.
Abstract v angličtině:
The thesis describes the transposition of the Czech Television crisis on the pages of daily newspapers and weekly magazines. The theoretical part of the thesis describes the genesis of the TV crisis and later shows the problematic of biased news. In the practical part it divides the Czech media according to the quantitative and qualitative content analysis to the media which openly supported the rebelling journalists or the new management of Czech TV. Interesting in the study is that the traditional right-left division of the Czech media was disproved in the analysis, because the Socialist Party was speaking frequently and with biggest weight also in the traditional right-wing daily newspapers such as Hospodarske noviny, Lidove noviny and Mlada fronta Dnes.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Salát 3.34 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Salát 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Salát 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jan Jirák, Ph.D. 40 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.02 MB