velikost textu

Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989
Název v angličtině:
The transformation of the Czech samizdat periodicals after 1989
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Bc. Tomáš Sacher
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Halada, CSc.
Id práce:
95821
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Předmětem rigorózní práce "Transformace českých samizdatových periodik po roce 1989" je rozbor změn, jakými prošla původně samizdatová periodika v podmínkách svobodné tržní společnosti, která se vytvořila po roce 1989 na území Československa a České republiky. První (teoretická) část je zaměřena na obecný popis transformace médií v zemích střední a východní Evropy po pádu Sovětského svazu a situaci, v jaké se na začátku transformace nacházela česká samizdatová periodika. V druhé (analytické) části se práce věnuje transformaci konkrétních českých titulů původně samizdatových periodik, které dále vycházely i po roce 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The goal of the submited thesis "Transformation of the Czech samizdat periodicals after 1989" is to analyze the changes, that the originally samizdat periodicals went through in the conditions of the free- market society, which was formed after 1989 in Czechoslovakia and the Czech Republic. The first (theoretical) part focuses on the general description of the media transformation in the countries of Central and Eastern Europe after the collapse of the Soviet Union and the situation in which the Czech samizdat periodicals have found themselves at the beginning of this process. The second (analytical) part deals with the analysis of the transformation of specific originally samizdat periodicals which continued to be published after 1989. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Sacher 27.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Sacher 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Sacher 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. 7.42 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 3.06 MB