velikost textu

Novinářská osobnost Františka Gela

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Novinářská osobnost Františka Gela
Název v angličtině:
Czech journalist František Gel
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Křenová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Id práce:
95810
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSR)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
26. 10. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Tato práce vznikla na základě mé diplomové práce, věnované novinářské osobnosti Františka Gela. Oproti ní se rozšířilo pátrání po relevantních zdrojích informací o Gelově práci i životě v dalších českých i světových archivech. Jedním z významných obohacení je kompletní soupis pozůstalosti Františka Gela z fondů Památníků národního písemnictví (PNP). Tato pozůstalost je zcela nepřístupná, neprošla totiž dosud ani základním stupněm zpracování. Podařilo se mi od PNP získat povolení ke studiu v nezpracovaných materiálech už pro potřeby práce diplomní. Posléze jsem pořídila i kompletní soupis pozůstalosti.
Abstract v angličtině:
This diploma thesis refers about a famous Czech journalist František Gel (his own name was František Feigel) who lived in 1901-1972. After his unfinished studies he wrote for a weekly Soudní síň (Court room) for a while. Then he spent nine years (1924-1933) as a reporter of Lidové noviny, a very important Czech daily newspaper. In 1933 Gel left for Melantrich press. Melantrich at the time was the biggest publishing house in Czechoslovakia. As the World War II started, Gel left for France and became a member of Czech armed forces. While France was occupied by Nazis, he came to Great Britain where he worked as a War correspondent. After WW II he started to work for the Czechoslovak Radio. He became very popular and famous for his Nurenberg processes' reports in 1946 and 1947. Then he broadcasted Bílá kronika (White chronic1es) programme. It referred about the brave and nice things people did to each other. After a year spent in a diplomatics he started to write the well-known radio programmes which popularized science and history. He retired in 1953. Two years later he started to teachjournalism at the Charles University.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Křenová 11.93 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Křenová 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Křenová 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 2.49 MB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Otakar Šoltys, CSc. 19 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 5.52 MB