velikost textu

Odpovědnost za vadu u smluv o dílo

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odpovědnost za vadu u smluv o dílo
Název v angličtině:
Liability for defects applicable to contracts for work
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oldřich Jehlička
Id práce:
9580
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 4. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D. 4.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D. 298 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jakub Svoboda, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. 542 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 728 kB
Stáhnout Posudek oponenta Oldřich Jehlička 442 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 236 kB