velikost textu

Vybrané otázky mezinárodního civilního procesního práva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vybrané otázky mezinárodního civilního procesního práva
Název v angličtině:
Selected issues of international civil procedural law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc.
JUDr. Milan Kindl, CSc.
Id práce:
9579
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 4.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 1.08 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 259 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Zdeněk Kučera, DrSc. 741 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Kindl, CSc. 665 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 234 kB