velikost textu

Ibsen v režijním pojetí Jana Mikuláška

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ibsen v režijním pojetí Jana Mikuláška
Název v angličtině:
Jan Mikulášek´s Directions of Ibsen
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Černá
Vedoucí:
PhDr. Barbara Topolová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Christov, Ph.D.
Id práce:
95774
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Divadelní věda (DV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Mikulášek Jan, Cpin Marek, Ibsen Henrik, Heda Gablerová, Divoká kachna, režie, výprava, postava, herec, interpretace, antiiluzivní divadlo, stylizace, grotesknost, expresivita, výtvarnost, hyperbola.
Klíčová slova v angličtině:
Mikulášek Jan, Cpin Marek, Ibsen Henrik, Hedda Gabler, The Wild Duck, stage direction, stage design, character, actor, interpretation, antiillusive theatre, stylization, grotesqueness, expresivity, hyperbola.
Abstrakt:
Náplní této bakalářské práce je podrobná analýza dvou inscenací Ibsenových dramat - Hedy Gablerové (Národní divadlo moravskoslezské, 2008) a Divoké kachny (Divadlo Petra Bezruče, 2009), které nastudoval jeden z nejvýraznějších současných českých režisérů, Jan Mikulášek. Autorka se převážně na základě vlastních diváckých zkušeností snaží u obou sledovaných inscenací charakterizovat práci s jednotlivými divadelními složkami, postihnout režijní interpretaci hry a zdůraznit typické znaky Mikuláškova režijního rukopisu. V závěru práce potom usiluje o srovnání obou inscenačních tvarů a poukazuje na odlišnosti, které i v rámci podobné režijní poetiky inscenace vykazují.
Abstract v angličtině:
The object of this bachelor thesis is a detailed analysis of two productions of Henrik Ibsen´s plays – Hedda Gabler (National Moravian-Silesian Theatre, 2008) and The WildDuck (Petr Bezruč Theatre, 2009), which were staged by one of the most remarkable contemporary Czech theatre director, Jan Mikulášek. Based on her own spectatorial experience authoress tries to describe the work with the single theatrical components in the productions, expresses director´s interpretation of the plays and emphasizes the typical features of Mikulášek´s style. In conclusion she compares the productions and points out their diferences despite the similar poetics they were staged in.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Černá 596 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Černá 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Černá 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Topolová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Christov, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 312 kB