velikost textu

Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní větné rozbory jako možný zdroj závislostních korpusů (?)
Název v angličtině:
A school analysis as a possible source of treebanks (?)
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Marie Konárová
Vedoucí:
Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Daniel Zeman, Ph.D.
Id práce:
95674
Fakulta:
Matematicko-fyzikální fakulta (MFF)
Pracoviště:
Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Program studia:
Informatika (N1801)
Obor studia:
Matematická lingvistika (IML)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2012
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
větný rozbor, syntaktická analýza, závislostní korpusy
Klíčová slova v angličtině:
a school analysis, syntactical analysis, treebanks
Abstrakt:
Cílem práce je prozkoumat možnosti využití dat ze školních větných roz- borů pro značkování slov v jazykových korpusech. Za účelem ověření této hy- potézy byla vybrána množina vět, které byly předloženy žákům základních a středních škol k větnému rozboru. Sběr dat probíhal s využitím funkčního prototypu editoru větných rozborů Čapek. Editor je stále vyvíjen, mimo jiné i na základě zpětné vazby získané při jeho používání žáky i učiteli. Na základě nasbíraných dat byla odvozena transformační pravidla pro konverzi údajů ze školních větných rozborů do datových struktur využívaných Pražským závis- lostním korpusem. Byla testována jak úspěšnost konverze pomocí navržených pravidel, tak přesnost žáků při provádění větných rozborů. 1
Abstract v angličtině:
Abstract: The aim of this thesis is to explore the possibilities of using data from the school sentence analyses for tagging words in the language corpora. For testing of this hypothesis, a set of sentences has been selected from a common czech language textbook. Students of selected primary and secondary schools were asked to perform the syntactical analysis of these sentences. The data collection was carried out using a prototype sentence analysis editor Capek. The editor is still being developed, also based on feedback gained from the students and teachers who used it during the data collecting process. Several transformation rules for converting data from the school sentence analyses into the data structures used within the Prague Dependency corpus were developed. The accuracy of the conversion using the proposed rules was tested together with the accuracy of students' results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Marie Konárová 1.14 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Marie Konárová 16 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Marie Konárová 13 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Marie Konárová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Barbora Vidová Hladká, Ph.D. 49 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Daniel Zeman, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB