velikost textu

Lars von Trier na českých jevištích: divadelní adaptace a jejich filmové předobrazy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Lars von Trier na českých jevištích: divadelní adaptace a jejich filmové předobrazy
Název v angličtině:
Lars von Trier in Czech Theatres: stage adaptations and their cinematographic prototypes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Markéta Kaňková
Vedoucí:
doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
Oponent:
prof. PhDr. Vladimír Just, CSc.
Id práce:
95671
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra divadelní vědy (21-KDV)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (M8109)
Obor studia:
Divadelní věda - Filmová věda (DV FV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Filmový scénář, drama, dramatický a divadelní text, adaptace, dramatizace, divadelní adaptace jako proces a produkt, intertextualita, filmový a divadelní kód, poetika divadelního textu, aristotelská výstavba, uzavřená a otevřená forma dramatu, vazba textu a inscenace, jevištní adaptace, anti-iluzivní divadlo, Bertolt Brecht.
Klíčová slova v angličtině:
Film screenplay, drama and text in theatre, adaptation, intertextuality, film, theatre, theatre adaptation, film and theatre code, relation between theatre text and staging, poetics of theatre text, stage adaptation, Aristotle, anti-illusional theatre, Bertolt Brecht.
Abstrakt:
Abstrakt: Tato práce se zabývá problematikou divadelní adaptace filmového díla v českém divadelním kontextu, kterou zkoumá na příkladech divadelních přepisů filmů současného dánského tvůrce Larse von Triera. Cílem práce je zachytit a popsat složitý průběh transformace původních filmových látek a filmových textů v texty, a potažmo i v díla divadelní, a pojmenovat možné adaptační přístupy a techniky, které se v procesu adaptace manifestují.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis concentrates on the phenomenon of theatre adaptation of films in context of czech contemporary theatre. It´s goal is – on examples of theatre transcriptions of Lars von Trier´s films – to capture and describe difficult process of adaptation, which is wageing during the transformation of films and film texts into their theatre versions. During the process of analyses, we will try to trace not only the concrete transfigurations, but to name possible approaches and techniques revelating during the act of adaptation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Markéta Kaňková 2.23 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Markéta Kaňková 167 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Markéta Kaňková 166 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Vladimír Just, CSc. 404 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.59 MB