text size

Potravinová alergie u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let - klinický význam vybraných imunologických parametrů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Potravinová alergie u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let - klinický význam vybraných imunologických parametrů
Titile (in english):
Food allergy in patients elder than 14 years with atopic dermatitis - clinical significance of certain immunological parameters
Type:
Dissertation
Author:
MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D.
Supervisor:
doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Opponents:
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc.
Thesis Id:
95544
Faculty:
Faculty of Medicine in Hradec Králové (LFHK)
Department:
Department of Clinical Immunology and Allergology (15-630)
Study programm:
Medical Immunology (P5121)
Study branch:
-
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
29/06/2010
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
SOUHRN Potravinová alergie je nyní považována za světově rozšířený problém a, jako jiné projevy atopie, její výskyt stále vzrůstá. Všeobecně se uznává význam potravinové alergie u dětí s atopickým ekzémem, zvláště u dětí do tří let věku. Zatím neexistuje rozsáhlá studie zaměřená na potravinovou alergii u dospělých jedinců s atopickým ekzémem. Přibývá však dokladů, že i u dospívajících a dospělých jedinců s atopickým ekzémem může hrát potravinová alergie významnou úlohu. Závažná je zejména alergie na potraviny zkříženě reagující s pyly, která může průběh atopického ekzému zhoršovat. Význam potravinové alergie na běžné potravinové alergeny (kravské mléko, pšeničná mouka, sója, vejce) u dospělých pacientů s atopickým ekzémem je zřejmě podceněn. Cílem naší práce bylo vyhodnotit výskyt potravinové alergie na kravské mléko a pšeničnou mouku, vyhodnotit význam atopických epikutánních testů, eliminační diety a dalších vyšetřovacích postupů v diagnostice potravinové alergie u pacientů s atopickým ekzémem starších 14 let v porovnání s dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem, který je považován za zlatý standard v diagnostice potravinové alergie. Podařilo se nám v našem souboru 149 pacientů zachytit alergii na pšeničnou mouku a kravské mléko u pěti pacientů, což jsou 3,4 % z celkového počtu pacientů (u čtyř pacientů na pšeničnou mouku, u jednoho pacienta na kravské mléko a pšeničnou mouku současně) a její relevanci potvrdit dvojitě slepým, placebem kontrolovaným expozičním testem. Vypracovali jsme metodiku atopických epikutánních testů pro vybrané potraviny a uplatnili ji při vyšetřování v souboru našich pacientů. V průběhu jednoho roku eliminační diety se prokázalo významné zlepšení kožního nálezu u nemocných s potravinovou alergií na kravské mléko a pšeničnou mouku. Diagnostická hypoalergenní dieta se projevila nejenom jako účinné opatření s příznivým efektem na závažnost atopického ekzému, ale dále jako důležitá součást v diagnostice potravinové alergie u těchto nemocných. Naše studie má charakter pilotní studie s ohledem na hodnocení významu jednotlivých vyšetřovacích metod v diagnostice potravinové alergie. Při statistickém zpracování výsledků byla prokázána souvislost výsledků kožních prick testů na kravské mléko a výsledků specifického sérového IgE na pšeničnou mouku vzhledem ke skutečně prokázané potravinové alergii pomocí dvojitě slepého, placebem kontrolovaného expozičního testu. Zatím jsme neprokázali významný diagnostický přínos atopických epikutánních testů v diagnostice potravinové alergie na tyto dvě základní potraviny. Domníváme se, že u dospělých pacientů se středně závažnou až závažnou formou atopického ekzému má smysl zaměřit se na diagnostiku potravinové alergie se zavedením diagnostické hypoalergenní diety s provedením expozičních testů. Dietní doporučení, které je založeno jen na částečném zhodnocení výsledků vyšetření, může vést ke zbytečnému omezení v jídelníčku a k dalšímu psychickému stresu u pacientů s atopickým ekzémem.
Abstract:
SUMMARY Food allergy is now recognized as a worldwide medical problem, as food allergy prevalence is gradually increasing. The importance of food allergy in children with atopic eczema, especially during first three years of life, was confirmed by extensive studies. Up to now, studies dealing with food allergy in adult patients suffering from atopic eczema, are rare. It was shown that severe eczema could be worsened by pollen related foods in studies with limited number of patients. However, the significance of food allergy to common food allergens (cow milk, wheat, soy, egg) in adult patients with atopic eczema is very likely underestimated. The aim of our study was to follow the occurence of food allergy to cow milk and wheat flour, respectively, and to evaluate the clinical value of atopy patch test, elimination diet, and other diagnostic methods in the diagnostic work - up of food allergy in patients with atopic eczema over 14 years of age compared to double - blind, placebo controlled food challenge, which is considered as a gold standard in diagnostic work - up of food allergy. Food allergy to cow milk and wheat flour was confirmed in five patients (3,4 %) from 149 patients enrolled to this study (in one patient simultaneously to cow milk and wheat, in four patients to wheat) by double - blind, placebo controlled food challenge test. The skin involvement was improved in all patients with confirmed food allergy to cow milk and wheat during one year of the elimination diet. The introduction of diagnostic hypoallergenic diet was confirmed to be both a valuable tool in the management of the disease and the important diagnostic test in the diagnostic work - up of food allergy. Double - blind, placebo controlled food challenge has been shown as the most important test in the diagnosis of food allergy. The significant relation between results of skin prick tests and confirmed food allergy was found for cow milk, and the significant relation between positivity of specific IgE with confirmed food allergy was found for wheat. Atopy patch tests were not helpful in diagnosis of food allergy. This study showed that the results of specific IgE, atopy patch tests and skin prick tests cannot be used separately in the determination of food allergy in patients with atopic eczema. Oral food challenge test and double - blind, placebo controlled food challenge may help to prevent ordering of unnecessary restrictive diets to patients, which are not based on a proper diagnosis and may contribute to malnutrition and additional psychological stress in some patients suffering from atopic eczema.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 679 kB
Download Abstract in czech MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 19 kB
Download Abstract in english MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 8 kB
Download Autoreferat / doctoral thesis summary MUDr. Jarmila Čelakovská, Ph.D. 304 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. 399 kB
Download Opponent's review doc. MUDr. Eliška Dastychová, CSc. 313 kB
Download Defence's report 50 kB