velikost textu

Mikroskopické houby v jeskyních a jiných podzemních prostorách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mikroskopické houby v jeskyních a jiných podzemních prostorách
Název v angličtině:
Microscopic fungi in caves and other underground shelters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Karolína Homutová
Vedoucí:
RNDr. Alena Kubátová, CSc.
Oponent:
Mgr. Martina Hujslová
Id práce:
95463
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra botaniky (31-120)
Program studia:
Biologie (B1501)
Obor studia:
Biologie (BBI)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
13. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mikromycety, jeskyně, netopýři, syndrom bílého nosu, geomykóza
Klíčová slova v angličtině:
microfungi, caves, bats, white-nose syndrome, geomycosis
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se diverzitou mikroskopických hub v jeskyních, popřípadě v podzemních prostorách vytvořených člověkem. Jeskyně představují unikátní prostředí pro život organismů charakterictické specifickými mikroklimatickými podmínkami a omezeným zdrojem živin. V práci jsem se podrobněji zaměřila na mikromycety, které byly v prostředí jeskyní izolované ze sedimentů, z ovzduší, z mrtvého hmyzu a z exkrementů. V další části práce se podrobněji věnuji druhu Geomyces destructans, který způsobuje u hibernujících netopýrů nemoc zvanou syndrom bílého nosu - geomykózu. Je to problematika, která v poslední době vzbuzuje velkou pozornost vědců z řad mykologů, zoologů i parazitologů.
Abstract v angličtině:
Abstract This Bachelor thesis is meant as a literature search concerned with diversity of microscopic fungi in caves, prospectively in underground spaces which were made by humankind. The caves represent unique environment for living organisms which is characteristic with specific microclimatic conditions and with deficient sources of nutrients. I have concentrated my focus to micromycetes which were isolated from sediments, atmosphere, dead insect and excrements in caves. The next part of my Bachelor thesis is aimed at species Geomyces destructans which causes so called white-nose syndrome illness - geomycosis on hibernating bats. It is an actual problem which interests scientists such as mycologists, zoologists and parasitologists.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Homutová 650 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Homutová 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Homutová 6 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Alena Kubátová, CSc. 135 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Martina Hujslová 22 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D. 81 kB