velikost textu

Dohody narušující hospodářskou soutěž

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dohody narušující hospodářskou soutěž
Název v angličtině:
Agreements interfering with economic competition
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Jiří Kindl, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jindřiška Munková
Prof. JUDr. Josef Bejček
Id práce:
9546
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 4. 2009
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jiří Kindl, Ph.D. 2.28 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jiří Kindl, Ph.D. 3.86 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jiří Kindl, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc. 211 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Jindřiška Munková 1.08 MB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. JUDr. Josef Bejček 1.39 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 276 kB