velikost textu

Právní režim ochrany rostlinstva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Právní režim ochrany rostlinstva
Název v angličtině:
Legal regime of the protection of plants
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Eva Kášová, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc.
Oponenti:
JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M.
doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.
Id práce:
9545
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo II - Ústavní právo, správní právo, finanční právo, právo životního prostředí, právo sociálního zabezpečení (VII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
1. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 8.81 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Eva Kášová, Ph.D. 2.21 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Jaroslav Drobník, CSc. 445 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Martin Smolek, Ph.D., LL.M. 1.23 MB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 1.1 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 235 kB