velikost textu

Vlastnické právo k movitým věcem v českém a německém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vlastnické právo k movitým věcem v českém a německém právu
Název v angličtině:
Ownership right to movable things in Czech and German law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Vladimír Jašek, LL.M., Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc.
Oponenti:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
JUDr. Milan Kindl, CSc.
Id práce:
9544
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo I - Občanské právo, obchodní právo, civilní proces (SI)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Vladimír Jašek, LL.M., Ph.D. 6.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Vladimír Jašek, LL.M., Ph.D. 2.78 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Vladimír Jašek, LL.M., Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 229 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. 610 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Milan Kindl, CSc. 1001 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 259 kB