velikost textu

Zrušení manželství za života manželů v právu českém a italském

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zrušení manželství za života manželů v právu českém a italském
Název v angličtině:
Dissolution of marriage while both spouses are alive in Czech and Italian law
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Miloš Holub, Ph.D.
Školitel:
doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Oponenti:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Jiřina Voňková
Id práce:
9542
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Soukromé právo II - Občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, právo k nehmotným statkům, civilní proces (SII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
18. 12. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Miloš Holub, Ph.D. 5.01 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Miloš Holub, Ph.D. 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Miloš Holub, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 204 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 625 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jiřina Voňková 2.16 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 239 kB