velikost textu

Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení
Název v angličtině:
The principle of legality and opportunity in Czech criminal procedure
Typ:
Disertační práce
Autor:
JUDr. Petra Gřivnová, Ph.D.
Školitel:
prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Oponenti:
JUDr. Jan Sváček
JUDr. Vladimír Stibořík
Id práce:
9540
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Teoretické právní vědy (P6801)
Obor studia:
Veřejné právo III - Ústavní právo, trestní právo, kriminalistika, kriminologie (VIII)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
28. 1. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Petra Gřivnová, Ph.D. 4.98 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Petra Gřivnová, Ph.D. 747 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Petra Gřivnová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc. 224 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Sváček 719 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Stibořík 546 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 205 kB