velikost textu

Antigens in the sandfly saliva and antibody response of the bitten hosts

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Antigens in the sandfly saliva and antibody response of the bitten hosts
Název v češtině:
Antigeny ze slin flebotomů a protilátková odpověd pobodaných hostitelů
Název v angličtině:
Sand fly salivary antigens and antibody response of bitten hosts
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Jan Drahota, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Petr Volf, CSc.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc.
Carla Alexandra Soares Maia
Konzultant:
RNDr. Iva Kolářová, Ph.D.
Id práce:
95262
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra parazitologie (31-161)
Program studia:
Parazitologie (P1522)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
3. 7. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Phlebotomus, rekombinantní proteiny, přenos leishmanií
Klíčová slova v angličtině:
Phlebotomus, recombinant proteins, Leishmania transmission
Abstrakt:
Abstrakt Leishmanióza je onemocnění, které se vyskytuje především v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a jehož význam je velmi podceňován. Zároveň je toto onemocnění přítomno také severní Ameriky a Evropy a kvůli globálnímu oteplování se šíří spolu se svými rezervoáry a přenašeči – flebotomy do vyšších nadmořských výšek a oblastí severnějších a jižnějších zeměpisných šířek. V této dizertační práci proto shrnujeme současné informace o šíření leishmaniózy a jejích přenašečů a rezervoárů a v Evropě. Riziko přenosu leishmaniózy je úzce spjato s pravděpodobností kontaktu s flebotomy a protilátková odpověď založená na imunoglobulinech typu G (IgG) proti jejich slinám byla prokázána jako vhodný nástroj pro zjištění poštípání napadených hostitelů. Sliny flebotomů ovšem mají několik nevýhod pro tuto metodu – jedná se o směs mnoha látek s různými chemickými a antigenními vlastnostmi a jejich získání přímo z flebotomů je velmi pracné a nákladně. Proto jsme se zaměřili na přípravu rekombinantních proteinů, které budou zastupovat nejsilnější slinné antigeny a nahradí tak slinné žlázy jako základ screeningových metod. Zvolili jsme dva druhy evropských flebotomů – Phlebotomus (P.) papatasi a Phlebotomus (P.) perniciosus, a identifikovali jsme nejvíce antigenní proteiny v jejich slinných žlázách, které jsme posléze exprimovali v bakteriálním expresním systému. S jejich pomocí jsme provedli průzkum sér několika druhů zvířat, která slouží jako hlavní rezervoár Leishmania infantum v jižní Evropě: psů, zajíců a divokých králíků a u všech těchto zvířat jsme nalezli vysokou míru kontaktu s flebotomy P. perniciosus. Tyto experimenty také potvrdily schopnost námi exprimovaných proteinů nahradit plně slinné žlázy jako nástroj pro zjišťování míry expozice k flebotomům.
Abstract v angličtině:
Abstract Leishmaniases are neglected diseases occurring mainly in developing countries of Africa, Asia and Latin America. However, these diseases are also present in Europe and North America and due to climate changes and human activities they spread to higher latitudes and altitudes. In these theses, we review the current information about the spread of leishmaniases, its vectors and reservoirs in Europe. The risk of Leishmania transmission is closely connected with the host-vector contact. Recently, immunoglobulin G (IgG) antibody response to sandfly saliva has been proven as a reliable marker of the host exposure. However, sandfly saliva is a complex mixture of components with different chemical and antigenic properties and it is laborious and expensive to acquire. Therefore, we have focused on preparation of major salivary antigens in the form of recombinant proteins that would be capable to replace the saliva in immunological screenings. We choose two European vectors, Phlebotomus (P.) papatasi and Phlebotomus (P.) perniciosus and identified their major salivary antigens by western blotting and mass spectrometry. We expressed these proteins in the bacterial system and test their antigenicity using ELISA and western blotting with sera of mice and dogs bitten by these sand fly species. The most promising P. perniciosus antigens were then used for screening the sera from various reservoirs of Leishmania (L.) infantum in southern Europe – dogs, hares and wild rabbits. In animals living in endemic foci of L. infantum, ELISA revealed high levels of specific antibodies against P. perniciosus. These experiments confirmed the capability of recombinant salivary proteins to replace the whole saliva. Therefore, recombinant salivary proteins of sand flies can be used as a tool for screening the exposure of host to sand fly vectors.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Jan Drahota, Ph.D. 6.27 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Jan Drahota, Ph.D. 289 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Jan Drahota, Ph.D. 286 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jan Kopecký, CSc. 466 kB
Stáhnout Posudek oponenta Carla Alexandra Soares Maia 232 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 517 kB