velikost textu

Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Pevnost Josefov a soudobé snahy o její záchranu a rekonstrukci
Název v angličtině:
Contemporary Efforts to Recover and Restore the Josefov Bastioned Fortress
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Petr Wohlmuth
Vedoucí:
doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.
Id práce:
95227
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Studium humanitní vzdělanosti - Historický modul (24-HM)
Program studia:
Humanitní studia (B6107)
Obor studia:
Studium humanitní vzdělanosti (SHV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
8. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Petr Wohlmuth 143.17 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D. 19 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D. 39 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 80 kB