text size

Archeogenetika ve fylogenetice žab

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Archeogenetika ve fylogenetice žab
Titile (in english):
Archaeogenetics in frog´s phylogenetics
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Mgr. Martina Teliščaková
Supervisor:
Mgr. Radka Symonová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Bc. Zuzana Majtánová
Thesis Id:
95193
Faculty:
Faculty of Science (PřF)
Department:
Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Study programm:
Geology (B1201)
Study branch:
Applied Geobiology (PRGEOBI)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
14/09/2011
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
archeogenetika, DNA ze subrecentního a fosilního materiálu, fylogenetika žab
Keywords:
archaeogenetics, DNA from subrecent and fossil material, frog´s phylogeny
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Klíčová slova: Archeogenetika, paleogenetika, molekulární paleontologie, fylogenetika žab, molekulární evoluce, Anura, zooarcheologie. Bakalářská práce ve své první části uvozuje do problematiky archeogenetického výzkumu s ohledem na historii a významné milníky, při nichž byly archeogenetické metody aplikovány. Zabývá se možnostmi, kterými archeogenetika disponuje a omezeními, která její výzkum limitují, se zvláštním zřetelem na možnost kontaminace fosilního materiálu a degradaci aDNA. Seznamuji s chemickými vlastnostmi DNA a v druhé části práce i molekulární evolucí sekvence DNA. Následně je provedena rešerše věnující se archeogenetickým metodám, za předpokladu, že pomáhají objasnit fylogenezi nižších obratlovců, především žab (Paleobatrachus, Pipa). Upozorňuji na současný stav poznání archeogenetiky žab s možností využití archeologických výstupů.
Abstract:
ABSTRACT Key words: Archaeogenetics, palaeogenetics, molecular palaeontology, phylogeny of frog´s, molecular evolution, Anura, zooarchaeology The first part of my thesis deals with archaeogenetic research issues. There are described history and important moments when the archaeogenetic mehtods were applied. It is concerned with options that archaeogenetics has and restrictions that limit its research. It also focuses on possibilities of contamination of fossil materials and aDNA degradation. You will be familiarized with its chemical properties and the second part of this work deals with molecular evolution of sequence DNA. A search follows this part. It describes archaeogenetics methods provided that they help to clarify the phylogenetics of lower vertebrates, especially the phylogeny of Frogs (Palaeobatrachus, Pipa). I pointed out the present state of knowledge of frog´s archaeogentics using archaeological research findings.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Martina Teliščaková 672 kB
Download Abstract in czech Mgr. Martina Teliščaková 92 kB
Download Abstract in english Mgr. Martina Teliščaková 13 kB
Download Supervisor's review Mgr. Radka Symonová, Ph.D. 90 kB
Download Opponent's review Mgr. Bc. Zuzana Majtánová 103 kB
Download Defence's report doc. RNDr. Katarína Holcová, CSc. 81 kB