velikost textu

Smluvní pokuta a úroky z prodlení v soukromém právu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Smluvní pokuta a úroky z prodlení v soukromém právu
Název v angličtině:
Contractual penalty and late payment interest in the private law
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Monika Hrmová
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
Oponent:
JUDr. Tomáš Pohl
Id práce:
95180
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
5. 3. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
smluvní pokuta, úrok z prodlení
Klíčová slova v angličtině:
contractual penalty, late payment interest
Abstrakt:
Abstrakt Rigorózní práce „Smluvní pokuta a úroky z prodlení v soukromém právu“ pojednává o současném stavu právní úpravy smluvní pokuty a úroků z prodlení v českém soukromém právu. Tato práce oba tyto instituty dále mezi sebou komparuje z různých úhlů pohledu, čímž se snaží upozornit na některé problémy z toho vyplývající. Práce dále pojednává o úpravě smluvní pokuty a úroků z prodlení de lege ferendae a upozorňuje na možnost řešení problémových aspektů obou těchto institutů v připravovaném návrhu nového občanského zákoníku. Závěrečná část rigorózní práce je věnována postavení smluvní pokuty a úroků z prodlení v evropském právu a ve frankofonních právních řádech.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis „Contractual penalty and late payment interest in the private law“ deals with the relevant current Czech private legislation of the contractual penalty and late payment interest. Then this thesis tries to compare many aspects of the contractual penalty and late payment interest and concentrates on problems resulting from it. After this thesis examines the legal regulation of the contractual penalty and late payment interest „de lege ferendae” and refers to the possible solution of problematic aspects in the bill of the new Czech Civil Code. The last chapter of this thesis is devoted to the character of the contractual penalty and late payment interest in the European law and Francophone law systems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Monika Hrmová 923 kB
Stáhnout Příloha k práci JUDr. Monika Hrmová 224 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Monika Hrmová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Monika Hrmová 36 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 450 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Tomáš Pohl 30 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 154 kB