velikost textu

Klavír v soudobé albánské hudbě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Klavír v soudobé albánské hudbě
Název v angličtině:
Piano in Contemporary Albanian Music
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Egli Prifti
Školitel:
prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
Oponenti:
doc. MgA. Jana Palkovská
PhDr. Jiří Kusák, Ph.D.
Id práce:
95153
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Hudební teorie a pedagogika (XHTP)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 6. 2015
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klavír; album; folklor; neoklasicismus; analytická interpretace; pedagogická interpretace
Klíčová slova v angličtině:
piano; album, folk-music; neoclassical style; analysis; pedagogical interpretation
Abstrakt:
ABSTRAKT Disertační práce se zabývá komplexní analýzou soudobých albánských klavírních skladeb. Pro tyto účely jsou přirozeně vybrány skladby, které mají odpovídající umělecké i pedagogické hodnoty a které zároveň reprezentují žánry pro tuto hudbu aktuální. Pojem žánr je zde zvláště důležitý, protože je pro tuto práci důležitější než hledisko stylu. Stylový rozsah je naopak v této tvorbě značně omezen, a to nikoli z podnětů kulturních, nýbrž pod vlivem ideologických zásahů minulých let. Klavírní hudba je zasazena do širších historických kontextů, které umožňují akcentovat zvláštnosti albánské hudební řeči, a tím ozřejmit jedinečnost a hodnotu vybraných skladeb jak pro potřeby instrumentální výchovy, tak pro poslech. Klíčová slova Klavír; album; folklor; neoklasicismus; analytická interpretace; pedagogická interpretace
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This dissertation deals with comprehensive analysis of contemporary Albanian piano pieces. There have been selected compositions with artistic and educational value for these purposes. The pieces also represent different genres of Albanian piano music. Genres are exceptionally important in this view; the stylish range was reduced, in recent past. The reason was based not on cultural field, but on strict ideological rules. Piano music is embedded in a broader historical context that allows to stress the peculiarities of the Albanian musical language and thereby to clarify the uniqueness and value of selected compositions for the educational needs. Keywords Piano; album, folk-music; neoclassical style; analysis; pedagogical interpretation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Egli Prifti 13.05 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Egli Prifti 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Egli Prifti 13 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MgA. Jana Palkovská 148 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiří Kusák, Ph.D. 155 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 399 kB
Stáhnout Errata Mgr. Egli Prifti 205 kB