velikost textu

Prognostický význam exprese ZAP-70 u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prognostický význam exprese ZAP-70 u nemocných s chronickou lymfocytární leukémií
Název v angličtině:
ZAP-70 expression in malignant cells of chronic lymphocytic leukaemia patients and its prognostic signifikance
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D.
Školitel:
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
Oponenti:
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
MUDr. Josef Karban, CSc.
Konzultant:
doc. MUDr. Lukáš Smolej, Ph.D.
Id práce:
95082
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Ústav klinické imunologie a alergologie (15-630)
Program studia:
Lékařská imunologie (P5121)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
23. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D. 1.22 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D. 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Vladimíra Vroblová, Ph.D. 2.11 MB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. 280 kB
Stáhnout Posudek oponenta MUDr. Josef Karban, CSc. 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB