velikost textu

Ošetření pahýlu slinivky břišní u laparoskopické levostranné pankreatektomie

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ošetření pahýlu slinivky břišní u laparoskopické levostranné pankreatektomie
Název v angličtině:
Management of pancreatic stump in laparoscopic distal pancreatectomy
Typ:
Disertační práce
Autor:
MUDr. Filip Čečka, Ph.D.
Školitel:
doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, Ph.D.
Oponenti:
doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Id práce:
95049
Fakulta:
Lékařská fakulta v Hradci Králové (LFHK)
Pracoviště:
Katedra chirurgie (15-440)
Program studia:
Chirurgie (P5116)
Obor studia:
-
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2010
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce MUDr. Filip Čečka, Ph.D. 3.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce MUDr. Filip Čečka, Ph.D. 51 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky MUDr. Filip Čečka, Ph.D. 52 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce MUDr. Filip Čečka, Ph.D. 243 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. 254 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 116 kB