velikost textu

Historie a umění zámku Tovačov za Ctibora Tovačovského z Cimburka

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Historie a umění zámku Tovačov za Ctibora Tovačovského z Cimburka
Název v angličtině:
History and the arts in Chateau Tovačov in the time of Ctibor Tovačovský of Cimburk
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Milan Juřica
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.
Oponent:
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c.
Id práce:
94381
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Program studia:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury (B8109)
Obor studia:
Dějiny křesťanského umění (BU)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Tovačov, raná renesance,Ctibor Tovačovský z Cimburka
Klíčová slova v angličtině:
Tovacov, Early renaissance, Ctibor Tovačovský of Cimburk
Abstrakt:
Anotace Bakalářská práce „ Historie a umění zámku Tovačov za Ctibora Tovačovského z Cimburka“ je věnována období, kdy se v pozdně gotické době začínají objevovat první záblesky raně renesančního slohu na Moravě. Práce obsahuje vývoj moravského rodu Cimburků a postupného pronikání jeho příslušníků do předních okruhů moravské šlechty a získávání různých státnických funkcí. Prvním místem, kde se na území Moravy objevily a uplatnily raně renesanční prvky, se stalo sídlo Ctibora Tovačovského z Cimburka, zámek Tovačov. Ctibor Tovačovský z Cimburka byl první, kdo si přizval budínské umělce, kteří přišli z Itálie na dvůr Matyáše Korvína. V Itálii měl již v této době renesanční sloh silné kořeny a odtud postupně pronikal do dalších evropských zemí. Moje práce obsahuje články a názory badatelů, kteří se již některými jednotlivými renesančními architektonickými prvky tohoto období zabývali. V této práci jsem se pokusil popsat slohové a inspirační prvky, které se objevily na zámku Tovačov a jeho hlavní památce, na vstupním edikulovém portálu. Na konci této práce naleznete fotografie zámku Tovačov a ukázky jednotlivých raně renesančních prvků, které zde byly vytvořeny.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis "History and the Arts Chateau Tovačov Ctibor Tovačovský of Cimburk" is devoted to the period when in the late Gothic period the first glimpses of the early Renaissance style are beginning to discover in Moravia. The work includes development of the Moravian noble family of Cimburk and theirs gradual getting into the front lines of the Moravian nobility and acquisition of various statesmen functions. The first reliable location with used early Renaissance elements became the castle of Ctibor Tovačovský Cimburk Tovačov. Ctibor Tovačov of Cimburk was the first, who invited Buda artist from Italy where the Renaissance style had strong roots. The work contains descriptions and opinions of scholars of individual Renaissance architectural elements. In this work, you can find essays and inspirational resources that are reflected in the main monument of this object - edikul entrance portal. Photos of Tovačov castle and examples of the individual early Renaissance elements will find at the end of this work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Milan Juřica 5.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Milan Juřica 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Milan Juřica 143 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 83 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. 51 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 58 kB