velikost textu

Katepsin C z krevničky Schistosoma mansoni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Katepsin C z krevničky Schistosoma mansoni
Název v angličtině:
Cathepsin C of the blood fluke Schistosoma mansoni
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Irena Oupicová
Vedoucí:
doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Oponent:
doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc.
Konzultant:
RNDr. Michael Mareš, CSc.
Id práce:
94369
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra biochemie (31-250)
Program studia:
Biochemie (B1406)
Obor studia:
Biochemie (BBIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
proteasa; substrátová specifita;, enzymová kinetika; inhibitory
Klíčová slova v angličtině:
protease; substrate specificity; enzyme kinetics;inhibitors
Abstrakt:
Abstrakt Krevničky rodu Schistosoma způsobují schistosomosu, jedno z nejzávažnějších parazitárních onemocnění. Kathepsin C (EC 3.4.14.1), trávicí enzym krevničky, je jedním z potenciálních cílů terapeutického zásahu. Tato cysteinová proteasa nebyla dosud detailně studována. V bakalářské práci byla detekována aktivita kathepsinu C v extraktu z dospělé krevničky střevní (S. mansoni) a krevničky jaterní (S. japonicum). Byla určena inhibiční specifita těchto enzymů s využitím sady selektivních inhibitorů savčích kathepsinů. Kathepsiny C byly vizualizovány na elektroforetických gelech pomocí proteomické fluorescenční značky. Dále byl připraven rekombinantní kathepsin C (SmCC) z krevničky střevní (S. mansoni) homologní expresí v kvasince Pichia pastoris.
Abstract v angličtině:
Abstract Blood flukes of the genus Schistosoma cause schistosomiasis, one of the most serious parasitic diseases. Cathepsin C (EC 3.4.14.1) is a digestive enzyme of the blood flukes and a potential drug target. This cysteine protease has not been studied in detail yet. In this thesis, cathepsin C activity was detected in the extract of adult blood flukes S. mansoni and S. japonicum. Inhibitory specificity of these enzymes was determined using of set of selective inhibitors of mammalian cathepsins. Cathepsins C were visualized on SDS-PAGE gels with fluorescent proteomic probe. Furthermore, recombinant cathepsin C of S. mansoni (SmCC) was prepared by homologous expression in the yeast Pichia pastoris. (In Czech)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Irena Oupicová 849 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Irena Oupicová 48 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Irena Oupicová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Helena Ryšlavá, CSc. 70 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Karel Bezouška, DSc. 81 kB