velikost textu

Charakteristika sněhového režimu Zlatého potoka v Krušných horách v hydrologických letech 2009-2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Charakteristika sněhového režimu Zlatého potoka v Krušných horách v hydrologických letech 2009-2011
Název v angličtině:
Snow regime characteristic of the Zlatý Brook in the Krušné Mountains in years 2009-2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Barbora Hájková
Vedoucí:
RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Dana Kučerová
Id práce:
94351
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Program studia:
Geografie (B1301)
Obor studia:
Geografie a kartografie (BGEKA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
srážko-odtokový režim, sněhový režim, Zlatý potok
Klíčová slova v angličtině:
rainfall-runoff regime, snow regime, Zlatý Brook
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se věnuje charakteristice sněhového režimu Zlatého potoka v Krušných horách. V práci jsou popsány základní procesy, které souvisí s odtokem vody ze sněhové pokrývky, a procesy které tomuto odtoku předcházejí. V práci jsou též analyzována data získaná v rámci terénních měření pořádaných v zimních sezónách 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011 v experimentálním povodí Zlatého potoka v Krušných horách. Získaná data jsou doplněna informacemi dostupnými ze staničních měření. Zvýšená pozornost je věnována především výšce sněhové pokrývky, vodní hodnotě sněhu a jejich prostorovému rozložení v povodí. Klíčová slova: sněhový režim, sněhová pokrývka, vodní hodnota sněhu, odtok ze sněhu, Zlatý potok, Krušné hory
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is focused on the snow regime characteristic of Zlatý Brook in the Krušné Mountains. Both processes connected with snowmelt runoff and processes anticipating the runoff are described in this work. Data obtained in the catchment during the field measurements in winter periods 2008/2009, 2009/2010 and 2010/2011are described and analyzed. Measured point data are completed with information available from gauged measurements. Special attention is paid mainly to the snow depth, snow water equivalent and their spatial distribution in the catchment. Key words: snow regime, snowpack, snow water equivalent, snowmelt runoff, Zlatý brook, Krušné Mountains
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Hájková 2.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Hájková 189 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Hájková 138 kB
Stáhnout Posudek vedoucího RNDr. Michal Jeníček, Ph.D. 481 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Kučerová 115 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 80 kB