velikost textu

Testování nového bezkontaktního vodivostního detektoru pro kapilární elektroforézu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Testování nového bezkontaktního vodivostního detektoru pro kapilární elektroforézu
Název v angličtině:
Testing of a new contactless conductivity detector for capillary electrophoresis
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Zuzana Srchová
Vedoucí:
prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
Oponent:
RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D.
Id práce:
94322
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra analytické chemie (31-230)
Program studia:
Klinická a toxikologická analýza (B1413)
Obor studia:
Klinická a toxikologická analýza (BKATA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
7. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bezkontaktní vodivostní detektor, kapilární elektroforéza
Klíčová slova v angličtině:
Contactless conductivity detector, capillary electrophoresis
Abstract v angličtině:
This work deals with testing of basic parameters of a contactless conductivity detector for capillary electrophoresis. The aim was to find area where the resulting signal dependence on concentration is linear, to determine the threshold sensitivity of the detector and verify that the detector is capable of providing reproducible results.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Zuzana Srchová 679 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Zuzana Srchová 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Zuzana Srchová 41 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D. 88 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Tomáš Křížek, Ph.D. 249 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Zuzana Bosáková, CSc. 81 kB