velikost textu

Bytové náhrady

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytové náhrady
Název v angličtině:
Apartments compensation
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. David Hladík
Vedoucí:
doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Oponent:
doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
Id práce:
9426
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra občanského práva (22-KOP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. David Hladík 221 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. David Hladík 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. David Hladík 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 60 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 14 kB