velikost textu

Média jako zprostředkovatel národního sebevědomí: analýza vítězství československých hokejistů na mistrovství světa 1947

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Média jako zprostředkovatel národního sebevědomí: analýza vítězství československých hokejistů na mistrovství světa 1947
Název v angličtině:
Media
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Michael Mareš
Vedoucí:
PhDr. Ondřej Zamazal
Oponent:
Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc.
Id práce:
93984
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (N7202)
Obor studia:
Mediální studia (MSP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
21. 6. 2011
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Československo, lední hokej, mistrovství světa 1947, publikum, eskapismus, národní identita, národní sebevědomí
Klíčová slova v angličtině:
Czechoslovakia, ice hockey, 1947 World Championship, audience, escapism, national identity, national self-confidence
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce „Média jako zprostředkovatel národního sebevědomí: analýza vítězství československých hokejistů na mistrovství světa 1947“ se věnuje reflekci významné sportovní události v médiích a předpokládaným dopadům na publikum. Cílem této diplomové práce je popsat vztah mezi mediálními obsahy a národním sebevědomím a posoudit, jak média referovala o úspěchu československých hokejistů na mistrovství světa 1947. Na základě odborné literatury a předložených teoretických konceptů jsem stanovil hypotézu, že média se po 2. světové válce aktivně podílela na formování národního sebevědomí a posilování národní identity. Druhou hypotézu jsem zformuloval okolo konceptu eskapické funkce médií a tvrzení, že mediální obsahy referující o mistrovství světa vedly k aktivní odezvě u čtenářů. K tomuto účelu jsem srovnávací studii podrobil tři vybrané deníkové tituly: Lidovou demokracii, Rudé Právo a deník Práce. Předtím, než jsem začal tyto tituly analyzovat, zasadil jsem dobu konání mistrovství světa do historického kontextu s politickými i mediálními souvislostmi. Samotná analýza obsahů z vybraného období probíhala na základě bohatého teoretického rámce, v němž jsem popsal způsoby, jakými média působí na publikum, i důvody, proč publikum média užívá. Na závěr této diplomové práce předkládám konkrétní poznatky o tom, jak média referující o sportovním úspěchu fungovala jako zprostředkovatel národního sebevědomí a popisuji tento proces.
Abstract v angličtině:
Abstract Diploma thesis “Media as an Agent of National Self-Confidence: Analysis of the Victory of the Czechoslovak Ice Hockey Players at the 1947 World Championship“ deals with the reflection of the major sport event in the Czechoslovak media and how this reflection inspired the audience. The goal of this diploma thesis is to describe the dependance between the media coverage and the national self-confidence, which results from the national identity. Therefore, I focused on the chosen newspaper titles to analyze the content they produced during the 1947 Ice Hockey World Championship. I defined a hypothesis, based on observation and scholarly literature, that the media used the coverage to strengthen the national self-confidence and redefine the national identity. My second hypothesis was the idea, that this kind of coverage led to an active response among the audience. Before I started analyzing the three chosen titles (Lidova demokracie, Rude Pravo, Prace), I delivered complex structure of theoretical concepts, describing the influence media have towards the audience and also reasons why the members of the audience use media in their everyday life. I also focused on the historical and political context, as well as the media landscape that shaped the content of that time. I conducted the analysis and described the process of strengthening the national self-confidence as well as active response by the audience.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Michael Mareš 888 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Michael Mareš 32 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Michael Mareš 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Ondřej Zamazal 48 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 501 kB