velikost textu

Veřejnoprávní regulace elektronických komunikací v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Veřejnoprávní regulace elektronických komunikací v České republice
Název v angličtině:
Public law regulation of electronic communications in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Jan Stárek
Vedoucí:
doc. JUDr. Vladimír Mikule
Oponent:
prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc.
Id práce:
9389
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
3. 4. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Jan Stárek 54.76 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Jan Stárek 234 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Jan Stárek 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. JUDr. Vladimír Mikule 37 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc. 24 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 18 kB