text size

Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Eschatologické motivy ve filosofii K. Jasperse
Titile (in english):
Eschatological themes in the work of K. Jaspers
Type:
Dissertation
Author:
Mgr. Piotr Kowalski
Supervisor:
doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Opponents:
PhDr. Stanislav Stark, CSc.
PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.
Thesis Id:
93887
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Philosophy (P6101)
Study branch:
Philosophy (XFILV)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
27/05/2015
Defence result:
Fail
Language:
Czech
Abstract (in czech):
ABSTRAKT Ve své práci spojuji filosofické myšlení K. Jasperse s eschatologií v souvislosti s výchovnými motivy. Snažím se zachytit pojetí filosofické víry, mezních situací, existenční a existenciální úzkosti s láskyplným výchovným vedením druhého člověka. Dotýkám se rovněž myšlenek jiných filosofů, kteří svým způsobem nosné myšlenky K. Jasperse doplňují, především S. Kierkegaarda, I. Kanta, F. Nietzscheho, M. Heideggera, G. Marcela, E. Lévinase. Klíčová slova: eschatologie, výchova, mezní situace, existenční a existenciální úzkost, láska, smrt
Abstract:
ABSTRACT In his work unite the philosophical thinking of K. Jaspers with eschatology in connection with educational themes. I trying to capture the concept of philosophical beliefs, critical situations, human and existential anxiety and educational leadership with loving another person. It covers also the ideas of other philosophers, who are supporting ideas in a way complementary K. Jaspers, especially S. Kierkegaard, I. Kant, F. Nietzsche, M. Heidegger, G. Marcel, E. Lévinas. Keywords: eschatology, education, critical situation, human and existential anxiety, love, de- ath
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Mgr. Piotr Kowalski 1.55 MB
Download Abstract in czech Mgr. Piotr Kowalski 61 kB
Download Abstract in english Mgr. Piotr Kowalski 59 kB
Download Opponent's review PhDr. Stanislav Stark, CSc. 57 kB
Download Opponent's review PhDr. Helena Kalábová, Ph.D. 89 kB
Download Defence's report 451 kB