velikost textu

Obnova lesních ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Obnova lesních ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí
Název v angličtině:
Forest recovery in sites affected by coal mining
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Mgr. Ivana Janoušová
Vedoucí:
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
Oponent:
RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D.
Id práce:
93766
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Ústav pro životní prostředí (31-550)
Program studia:
Ekologie a ochrana prostředí (B1601)
Obor studia:
Ochrana životního prostředí (BOZP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
5. 9. 2011
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Obnova lesních ekosystémů na výsypkách po těžbě uhlí
Klíčová slova v angličtině:
Restoring forest ecosystems in the dumps after coal
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Ivana Janoušová 530 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 1.51 MB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Zuzana Hořická, Ph.D. 128 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc. 81 kB
Stáhnout Errata Mgr. Ivana Janoušová 530 kB