text size

Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin
Titile (in english):
Identification Keys as a Way of Getting to Know the Nature
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
Supervisor:
doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.
Opponents:
doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
doc. RNDr. Věra Čížková, CSc.
Thesis Id:
93648
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
20/06/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
teorie určovacích klíčů; hodnocení klíčů; poznávání přírodnin; znalost přírodnin
Keywords:
Theory of Identification Keys; Identification Keys Evaluation; Biological Species Cognition;
Abstract (in czech):
NÁZEV: Určovací klíče v procesu poznávání přírodnin AUTOR: Petr Novotný KATEDRA (ÚSTAV) Katedra biologie a environmentálních studií ŠKOLITEL: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. ABSTRAKT: Disertační práce zpracovává problematiku určovacích klíčů. Klade si za cíl sjednotit a zpřehlednit terminologii užívanou pro popis určovacích klíčů, popsat vývoj konceptu určovacího klíče a předložit základní typologii klíčů. Popisuje jejich roli a význam ve vzdělávání z pohledu aktuální didaktiky i z pohledu přehledu českých historických botanických klíčů. Cílem výzkumné části disertační práce je navrhnout a ověřit metody hodnocení určovacích klíčů, tento výzkum je rozdělen do dvou témat – analýza určovacího klíče a testování určovacího klíče. Výsledkem tohoto zpracování je návrh přístupu k hodnocení určovacího klíče a modelové zpracování na aktuálním českém botanickém určovacím klíči Kubát (2002). Na základě výstupů práce je tak možné lépe porozumět teoretickému základu určovacích klíčů a jejich roli v procesu poznávání přírodnin. KLÍČOVÁ SLOVA: teorie určovacích klíčů; hodnocení klíčů; poznávání přírodnin; znalost přírodnin
Abstract:
TITLE: Identification Keys as a Way of Getting to Know the Nature AUTHOR: Petr Novotný DEPARTMENT: Biology and Environmental Studies Department SUPERVISOR: doc. PhDr. Petr Dostál, CSc. ABSTRACT: This doctoral thesis deals with biological identification keys. It aims to unify and clarify the terminology used to describe the identification keys, to describe the evolution of the concept of these keys and their typology. It describes their role and importance in education from the perspective of current didactic overview as well as from the perspective of Czech historical botanical keys. The aim of the research part is to design and validate methods for assessing identification keys. This research has been divided into two themes – the analysis of a key and the testing of a key. As the result of this processing is a design of identification keys evaluation model. This model is validated on the current Czech botanical designation key Kubát (2002). Based on thesis outcomes, it is possible to better understand the theoretical basis of identification keys and their role in the process of getting to know the nature. KEYWORDS: Theory of Identification Keys; Identification Keys Evaluation; Biological Species Cognition;
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 6.69 MB
Download Abstract in czech PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 33 kB
Download Abstract in english PhDr. Petr Novotný, Ph.D. 35 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc. 57 kB
Download Opponent's review doc. RNDr. Věra Čížková, CSc. 68 kB
Download Defence's report 292 kB